FAQ

Najczęściej zadawane pytania

WARUNKI WYNAJMU

Kto może wynająć pojazd?

Najemcą/użytkownikiem może być osoba posiadająca polskie obywatelstwo, która ukończyła 26 lat oraz posiada prawo jazdy minimum 24 miesiące.

W przypadku podmiotów gospodarczych muszą być one zarejestrowane w Polsce przy czym Wynajmujący zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny ryzyka Najemcy.

Kto może skorzystać z oferty abonamentu?

Jest to oferta skierowana głównie do firm, jednak zapraszamy również klientów indywidualnych, którzy potrzebują samochodu na dłuższy okres.

Czy muszę przedstawiać dokumenty finansowe firmy lub zaświadczenie o dochodach?

Upraszczamy proces do minimum. Podstawowym wymogiem jest brak zadłużenia w bazach Krajowego Rejestru Długów oraz BIG InfoMonitor.

Co muszę zrobić aby wynająć auto?

[NAJEM NA MIESIĄCE] To bardzo proste. Zadzwoń pod numer 500 400 378 lub napisz na adres fleetlease@fleetcenter.pl. Po uzgodnieniu szczegółów (takich jak: model pojazdu, okres najmu i deklarowany miesięczny przebieg) możemy dopełnić formalności.
Są one ograniczone do minimum i obejmują jedynie wpłatę kaucji/depozytu, uregulowanie kwoty za wynajem pojazdu i podpisanie umowy.

[NAJEM NA DNI] To bardzo proste. Wejdź na stronę www.fleetcenter.pl, gdzie w prosty sposób dokonasz rezerwacji wybranego pojazdu lub zadzwoń pod numer 500 102 120. Po uzgodnieniu szczegółów (takich jak: model pojazdu i okres najmu) możemy dopełnić formalności.

Co należy do obowiązków Najemcy?

Wśród głównych obowiązków, jakie leżą po stronie Najemcy, wymienić należy: użytkowanie samochodu zgodnie z przeznaczeniem, uzupełnianie paliwa i płynów eksploatacyjnych (m.in. płynu do spryskiwaczy, Ad-Blue), udostępnianie pojazdu Wynajmującemu na czas przeglądów serwisowych, wymiany ogumienia, informowanie Wynajmującego o zaistniałych sytuacjach związanych z użytkowaniem pojazdu, dbanie o czystość auta, regulowanie płatności w terminie.

Jak mogę zarezerwować więcej niż jeden samochód?

Dokonując rezerwacji przez stronę www.fleetcenter.pl należy zarezerwować każdy pojazd osobno. Możliwa jest również dokonanie rezerwacji telefonicznej bezpośrednio z oddziałem, w którym interesuje nas wynajem.

Jak liczone są dni wynajmu?

Wynajem rozpoczyna się w chwili przekazania samochodu i liczony jest w oparciu o pełne doby (24h)

Kto może prowadzić wynajęty pojazd?

Osoba posiadająca polskie obywatelstwo, która ukończyła 26 lat oraz posiada prawo jazdy minimum 24 miesiące.

Czy istnieje możliwosć dodania innego kierowcy do mojej rezerwacji?

Tak. Przed rozpoczęciem najmu należy zgłosić dodatkowych użytkowników, którzy zobowiązani są wypełnić kwestionariusz osobowy, który musi być podpisany przez Najemcę lub Pełnomocnika. Dodanie dodatkowego użytkownika (kierującego) jest nieodpłatne.

KOLIZJE/AWARIE itp.

Jakie konsekwencje poniosę w razie kolizji lub awarii?

W przypadku szkody z winy Najemcy jest on zobowiązany do zapłaty opłaty administracyjnej za każdorazową szkodę na pojeździe powstałą w okresie najmu dla pojazdów klasy: B, B+,C, C+,CR, CR+ T-CR, M wynosi 1000 zł/brutto, dla pojazdów klasy: D, SUV, E, R, P+ wynosi 2000 zł/brutto, dla pojazdów klasy: F wynosi 4000 zł/brutto oraz dla pojazdów klasy: LUX wynosi 6000 zł/brutto. Przy szkodzie całkowitej z winy Najemcy kara umowna wynosi 6000 zł/brutto. W przypadku kolizji spowodowanych przez innych użytkowników ruchu drogowego (z tytułu OC) Najemca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ma jedynie obowiązek dostarczyć niezbędne dane sprawcy kolizji.

W przypadku awarii powstałej nie z winy Najemcy nie ponosi on żadnych konsekwencji z tego tytułu i przysługuje mu prawo do pojazdu zastępczego. Jeśli usterka nastąpiła na skutek umyślnego działania lub zaniechania ze strony Najemcy (np. zatarcie silnika, uszkodzenie miski olejowej), wówczas Fleet Center gwarantuje pełną obsługę serwisową, ale jej koszty pokrywa Klient zgodnie z warunkami Regulaminu wypożyczalni.

Nie chcesz kusić losu? Jako dodatkową opcję oferujemy zniesienie opłaty administracyjnej za każdorazową szkodę – o szczegóły zapytaj naszego przedstawiciela.

Pojazd nie działa prawidłowo i podejrzewam usterkę? Gdzie powinienem to zgłosić?

W razie uszkodzenia Pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu poprzez skontaktowanie się z Infolinią pod nr tel. 500 102 120 wew. 4

Co jeśli dostanę mandat lub karę w trakcie okresu wynajmu?

Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie, opłat autostradowych i innych za korzystanie z infrastruktury drogowej, jak również należności prywatnoprawnych i publicznoprawnych wynikłych z korzystania z Pojazdu jest obowiązkiem Najemcy lub Użytkownika, chyba że Najemca wykaże, że zgodnie z przepisami prawa Najemca ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za zapłatę tego rodzaju kwot albo wykaże, że nałożenie na Najemcę lub Użytkownika obowiązku zapłaty tego rodzaju kwoty nastąpiło z winy Wynajmującego.

Co jeśli zgubie/stracę dokumenty albo kluczyki do samochodu?

W razie przypadku kradzieży Pojazdu, uszkodzenia Pojazdu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego lub utraty kluczyków do Pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu poprzez skontaktowanie się z Infolinią pod nr tel. 500 102 120 wew. 4 oraz natychmiastowego wezwania Policji. Powiadomienie Wynajmującemu o kradzieży Pojazdu lub utracie kluczyków do Pojazdu pozwoli Wynajmującemu na zlokalizowanie Pojazdu oraz jego zdalne zablokowanie.

Czy Fleet Center podaje odpowiednim slużbom dane kierowcy w przypadku otrzymania mandatu?

Tak, Fleet Center wskazuje Najemcę, który był użytkownikiem pojazdu z momencie wykroczenia. Najemca zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Wynajmującego opłatę za każdorazowe wskazanie użytkownika Pojazdu organom ścigania i innym służbom uprawnionym do występowania o udostępnienie danych użytkowania Pojazdu w kwocie 150 zł/brutto zgodnie z regulaminem umowy najmu (poz. 24 Tabeli Opłat)

Co zrobić w sytuacji kradzieży auta?

W razie przypadku kradzieży Pojazdu, uszkodzenia Pojazdu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego lub utraty kluczyków do Pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu poprzez skontaktowanie się z Infolinią pod nr tel. 500 102 120 wew. 4 oraz natychmiastowego wezwania Policji. Powiadomienie Wynajmującemu o kradzieży Pojazdu lub utracie kluczyków do Pojazdu pozwoli Wynajmującemu na zlokalizowanie Pojazdu oraz jego zdalne zablokowanie.

Co jesli dojdzie do awarii pojazdu poza granicami Polski?

W przypadku powstania szkody lub awarii na terenie innego kraju niż Polska, Najemcy przysługuje pojazd zastępczy przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) Uprzednie uzyskanie pisemnej zgody wydanej przez Wynajmującego na wyjazd pojazdem poza granice RP;

b) Opłacenia zgody na wyjazd poza granice RP (poz. 1 Tabeli Opłat regulaminu), ważnej w okresie 30 dni od daty wystawienia;

c) Posiadania karty kredytowej uznawanej w danym kraju, w którym doszło do zdarzenia.

Co jeśli dowód rejestracyjny zostanie zgubiony?

Opłata za brak/zniszczenie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie obejmuje koszt 500 zł/brutto (poz. 6 Tabeli Opłat reglaminu).

SERWIS, NAPRAWY, WYMIANA OPON itp.

Jestem zainteresowany/a przeglądem okresowym. Co zrobić w tej sytuacji?

Należy skontaktować się z Działem Technicznym – telefonicznie pod nr tel. 500 102 120 wew. 3 lub mailowo: dt@fleetcenter.pl. Koszt przeglądów okresowych wliczony jest w cenę najmu.

Chcę dokonać zmiany części eksploatacyjnych (olej, klocki hamulcowe). Gdzie mogę to zrobić dokonać i w jakich kosztach?

Należy skontaktować się z Działem Technicznym – telefonicznie pod nr tel. 500 102 120 wew. 3 lub mailowo: dt@fleetcenter.pl. Koszt wymiany części eksploatacyjnych wliczony jest w cenę najmu.

Co wchodzi w skład pakietu serwisowego?

Ważny przegląd serwisowy zgodny z książką obsługi pojazdu, letnie lub zimowe ogumienie (w zależności od pory roku), dostarczenie pojazdu zastępczego w przypadku awarii według warunków wskazanych w Regulaminie, ubezpieczenie OC, AC, NNW.

Czy klientowi przysługuje bezpłatny samochód zastępczy na czas przeglądu lub naprawy?

Pojazd zastępczy przysługuje zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafie 5 Regulaminu. Nie oferujemy pojazdów zastępczych na czas przeglądu.

Chcę wymienić opony przed zimą. Gdzie powinienem to zgłosić?

Należy skontaktować się z Działem Technicznym – telefonicznie pod nr tel. 500 102 120 wew. 3 lub mailowo: opony@fleetcenter.pl

Ile kompletów opon mam zapewnionych w umowie?

Nie ma w tym zakresie ograniczeń. Opony wymieniane są na bieżąco w ramach aktualnego zużycia, a sama wymiana wliczona jest w cenę najmu.

OPŁATY/CENY itp.

Co jest wliczone w cenę wynajmu?

Kwota najmu zawiera: opłatę za użytkowanie pojazdu, opłatę za ustalony limit kilometrów, ważny przegląd serwisowy zgodny z książką obsługi pojazdu, letnie lub zimowe ogumienie (w zależności od pory roku), dostarczenie pojazdu zastępczego w przypadku awarii według warunków wskazanych w Regulaminie, ubezpieczenie OC, AC, NNW.

Czy opłata startowa będzie pobrana w przypadku anulowania rezerwacji?

Nie pobieramy opłaty startowej za anulowanie rezerwacji.

W jaki sposób zostanie pobrana opłata za korzystanie z usług Fleet Center?

Opłata za wynajem pobierana jest z góry, przed rozpoczęciem najmu.

W jaki sposób zapłacić za swoją rezerwację?

Opłaty za wynajem można dokonać kartą płatniczą lub blikiem w oddziale wypożyczalni lub u kierowcy podstawiającego pojazd. Druga możliwość to opłata rezerwacji przelewem, na podstawie faktury proformy. Płatność ta musi być zaksięgowana przed rozpoczęciem wynajmu.

Czy muszę zapłacić za coś przy odbiorze samochodu?

Przy odbiorze samochodu Najemca zobowiązany jest do opłacenia okresu najmu oraz wpłaty kaucji zgodnie z wynajmowaną klasą pojazdu.

Jak mogę uzyskać fakturę ze swoją rezerwacją?

Klient może otrzymać fakturę za wynajem w wersji papierowej przy przekazaniu pojazdu lub w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.

Czy trzeba mieć kartę kredytową, żeby wynająć samochód?

Nie, opłaty za wynajem można dokonać kartą debetową.

Nie mam karty. Czy w moim imieniu może zapłacić ktoś inny?

Nie. W przypadku wynajmu przez osobę fizyczną płatnikiem i najemcą musi być ta sama osoba. Jeśli najemcą jest firma – płatności dokonać może osoba posiadająca imienną kartę firmową lub upoważnienie od osoby reprezentującej dany podmiot.

Czy wynajem samochodów może być opłacony przelewem?

Istnieje taka możliwość. Można opłacić wynajem przelewem na podstawie faktury pro-formy, natomiast płatność musi być zaksięgowana przed rozpoczęciem najmu.

ODBIÓR AUTA

Czy mogę przynieść kopię prawa jazdy/paszportu/dowodu tożsamości?

Najemca zobowiązany jest do okazania oryginalnych dokumentów lub dokumentów w formie elektronicznej w aplikacji mObywatel

Jaki jest koszt podstawienia auta poza biuro danego oddziału?

Koszt podstawienia lub zwrotu pojazdu na terenie miasta (w którym znajduje się oddział) wynosi 45 zł. Podstawienia lub zwroty poza teren miasta wyliczane są indywidualnie.

Czy auto, ktore dostanę będzie zatankowane?

Tak, nasze pojazdy przekazywane są do klientów zatankowane.

Czy istnieje opcja wynajmu auta na lotnisku np. lotnisku Chopina?

Można wynająć pojazd z podstawieniem we wskazane miejsce. W przypadku wynajmów na lotniskach, podstawienie jest bez kosztowe przy okazaniu biletu lotniczego.

Jak wygląda procedura odbioru auta?

Pracownik przekazujący pojazd klientowi przeprowadza z nim szczegółowe oględziny auta, podczas których wypełnia dane dotyczące stanu paliwa, czystości, wyposażenia i ewentualnych uszkodzeń na pojeździe – tworząc protokół zdawczo-odbiorczy. Klient w trakcie przekazania pojazdu informowany jest o kluczowych kwestiach dot. pojazdu. Wydanie pojazdu kończy się podpisami klienta i pracownika na sporządzonym protokole i przekazaniem kluczyków wraz z dowodem rejestracyjnym.

ZWROT AUTA

Czy mogę zwrócić samochód do oddziału innego niż ten, z którego pojazd został wypożyczony?

Można zwrócić pojazd w innym oddziale, wiąże się to z opłatą 300 zł zgodnie z tabelą opłat.

Czy jest szansa na zwrot kosztów, gdy oddam samochód wcześnie?

Nie, pojazd wynajmowany jest na pełne doby i w przypadku zwrotu we wcześniejszym terminie koszty nie są zwracane.

Czy muszę oddać zatankowane auto?

Tak, klient zobowiązany jest do zwrotu pojazdu z takim stanem paliwa z jakim otrzymał pojazd.

Czy muszę oddać auto umyte?

Dokonując rezerwacji można dokupić „Pakiet mycie przy zwrocie”, który uprawnia najemcę do zwrotu brudnego auta.

WARUNKI UMOWY

Czy wynajętym autem mogę wyjechać za granicę?

Tak, samochodem wynajętym we Fleet Center mogą się Państwo poruszać za granicą, jednakże wyłącznie po terenie Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen.

Wystarczy uiścić opłatę opiekunowi wynajmu w wysokości 150 zł/brutto (opłata jednorazowa na cały okres najmu).

Czy mogę wcześniej zerwać umowę?

To zrozumiałe, że podczas trwania kilkumiesięcznej umowy może dojść do niespodziewanych sytuacji i zdarzeń losowych.
Jesteśmy na nie przygotowani, dlatego naszym Klientom dajemy możliwość zerwania współpracy przed upływem regulaminowego czasu. Za przedterminowe odstąpienie od umowy naliczana jest opłata w wysokości zależnej od długości trwania umowy.

Co otrzymuję w cenie abonamentu?

Kwota najmu zawiera: opłatę za użytkowanie pojazdu, opłatę za ustalony limit kilometrów, ważny przegląd serwisowy zgodny z książką obsługi pojazdu, letnie lub zimowe ogumienie (w zależności od pory roku), dostarczenie pojazdu zastępczego w przypadku awarii według warunków wskazanych w Regulaminie, ubezpieczenie OC, AC, NNW.

Czy mogę przedłużyć wynajem w trakcie jego trwania?

Tak, celem poznania szczegółów skontaktuj się z opiekunem najmu.

Jaki rodzaj ubezpieczenia znajduje się w cenie wynajmu?

Kwota najmu zawiera: opłatę za użytkowanie pojazdu, opłatę za ustalony limit kilometrów, ważny przegląd serwisowy zgodny z książką obsługi pojazdu, letnie lub zimowe ogumienie (w zależności od pory roku), dostarczenie pojazdu zastępczego w przypadku awarii według warunków wskazanych w Regulaminie, ubezpieczenie OC, AC, NNW.

Czy istnieje limit kilometrów dla wynajętych pojazdów?

[NAJEM NA DNI] W przypadku najmów na dni (zakres 1-29 dni) nie obowiązuje dobowy limit km.

[NAJEM NA MIESIĄCE] W przypadku najmu na mieiąc (30 dni i więcej) limit km zależny jest od klasy wynajmowanego pojazdu. O szczegóły zapytaj opiekuna najmu.

INNE

Czy wynajęte auto może być wykorzystywane jako taksówka (np. Uber)?

Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie wynajmowanych pojazdów jako taksówek lub innej formy przewozów licencjonowanych.

Czy mogę dodać fotelik dziecięcy/podwyższający?

Ilość fotelików jest ograniczona. O aktualną dostępność pytaj opiekuna najmu.

Czy istnieje opcja dodać łańcuchy śnieżne?

Aktualnie nie oferujemy takiej opcji.

Czy auta posiadają GPS (nawigację satelitarną)?

Wybrane modele pojazdów oferują nawigację fabryczną lub inne systemy technologii multimedialnych takie jak: Android Auto / Apple CarPlay / Mirror Link.