Kontakt

Dane firmy

Fleet Center Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 1/3
93-408 Łódź
e-mail: biuro@fleetcenter.pl


NIP: 956-20-69-102
Regon: 871613633


KRS: 0000085520
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 200 000,00 złotych.


Rachunek bankowy: 56 2490 0005 0000 4520 1250 5997 prowadzony w Alior Bank SA

Infolinia dla klientów

e-mail: rezerwacja@fleetcenter.pl
telefon: +48 500 102 120

Dział księgowości

e-mail: ksiegowosc@fleetcenter.pl
telefon: 42 684 31 37 wew. 3161 lub 3162

Dział techniczny

e-mail: dt@fleetcenter.pl
telefon: 500 400 963